Uživatelské jménoHeslopřihlásit - registrace

Novinky

8.11.2012

Vážení návštěvníci,

Nejvýraznější výstup práce členů realizačního týmu klíčové aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život je na světě!  Jmenuje se  OLINA – on-line nástroj pro řízení kvality organizací. Jako první máte možnost prozkoumat jednotlivé části opřené o upravený model CAF a interní audit, obsahující modul hodnocení klíčových kompetencí pracovníků i jejich rozvoj v interaktivních e-learningových vzdělávacích programech. OLINA je připravena k použití všude tam, kde si zástupci jednotlivých sdružení či zařízení chtějí otestovat kvalitu řízení svých organizací, vzdělávat se, pracovat na sobě s cílem být lepší a poskytovat kvalitnější služby.

Děkujeme všem, kteří se na jejím zrodu podíleli. Jmenovitě Denise, Mirkovi, Ireně, Pavlovi, Janě, Jardovi, Jiřince, Petrovi, Renatě, Tomášovi, Pavlíně, Hynkovi, Lucii, Markovi, Lence, Františkovi, Ivaně, Janovi, Alešovi, Josefovi, i Václavovi a Vláďovi a dalším…díky!

2.1.2013

Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Od 1. října 2012 je realizován projekt s názvem „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ Jeho realizátoři jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže. Projekt chce prosadit význam a úlohu neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v rámci celoživotního učení. Jeho hlavním přínosem je nastartování kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích (NNO) a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání. Projekt sestává s dvou klíčových aktivit:

KA 01 – Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového)

Hlavním cílem této aktivity je zavedení nástrojů řízení kvality prostřednictvím online systému OLINA  do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a tím podpořit jejich kvalitu a zvýšit konkurenceschopnost.

KA 02 – Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (včetně zájmového)

Hlavním cílem této aktivity je zavedení systému uznávání neformálního vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a mládeže prostřednictvím definování a prezentování kompetencí získaných nebo rozvinutých v aktivitách neformálního vzdělávání.

Více informací o projektu zde.

ESF ESF MŠMT OPVPK